ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Атлантида

  Атлантида води началото си от един свръхконтинент, който е бил бащата на всички континенти. Този континент се е наричал Барадаха - има много имена, но Барадаха е най-близкото и най-дълбокото. Той е свързан с Първата Слънчева Раса. Този континент е бил нематериален, а уплътняването щяло да се случи след много време. Това е било състояние на несътвореност, това е част от Дълбоката Древност. В Дълбоката Древност е нямало нито огън, нито вода, нито земя - никакви условия за разрушение. От тук е започнал бъдещият замисъл на човечеството и от тук надолу е тръгнало сгъстяването: свободна, незаключена, несътворена Божественост. Тук още е нямало разум, нямало е висше Аз, а само свобода, Дух и Велика Странна Светлина - Прасияние.

  Атлантида - това е страшна цивилизация, стигнала до Боговете и докоснала се до Орела. Тази цивилизация е успяла да достигне могъщо знание, наречено Безмълвието, Скритото.

  В Атлантида е имало десет царства, които са имали десет трона. Но техните царе пожелали нещо повече от своите царства. Тогава от Вечния трон е слязъл Господарят на всички царе и царства, защото посегателството към Отец прави всяко царство смъртно.

  В централния остров на Атлантида е имало гора, а в нея имало централна ос на света. Но в тази ос, която е била свързана с Висшия етер, от нейната вътрешност се е излъчил унищожителен лъч (строгостта и милостта), който е унищожил тази ос , тъй като царете са посегнали на Вечната основа и Вечния трон.

  И кръстът, и змията в Атлантида са били символи на Божествената Мъдрост. Техните жреци са носили в себе си ключовете на универсалната Мъдрост. Техният най-велик храм е бил Великата пирамида.

  Понеже Атлантида се е отклонила от пътя на Светлината, това е главната причина да бъде тя погълната. Така са били отнесени много свещени и секретни доктрини.
  Из лекция 4 септември 2018 - Атлантида / лекция 2 май 2017- Атлантида
  Атлантида е тук и винаги е била тук! Тя е древна прародина - истинската прародина, защото самите толтеки са обучавани от Боговете. Има връзка с Бялото братство, но Всемирното Бяло братство е нещо друго, нещо много по-високо. Атлантите са постигнали нещо грандиозно, от което сега в Света има остатъци.
  В интервю за Портал12 / 2016
  Съществуват седем коренни раси и всяка раса има седем подраси. Това означава, че окултната еволюция на цялото човечество и на световете се развива под тайнството на числото седем. Атлантида - това е Четвъртата коренна раса. Сега в момента ние живеем в Петата коренна раса и се намираме в петата подраса. Първата подраса на Атлантида се е наричала Моаги, което произлиза от една тайнствена дума - “рмоагали”. Тя е клонка на Лемурия. Втората подраса на Атлантида се е казвала Лавати, което произлиза също от една особена дума - “тлаватли”. Третата подраса на Атлантида са толтеките.
  Из лекция Окултната история на Атлантида държана на 6 април 1999 г
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Атлантида" ...