Книги

default

Атлантида и Толтеките. Из лекциите на Елеазар Хараш, том първи и втори

Предговор, том първи
Атлантите 
Атлантите открили, че когато си посветиш живота на Безупречността, злото и илюзията в тебе все повече заспивали.
Без ясен Път към Непознатото, те узнали, че това събужда в човека стари, неразумни гласове – и така постепенно целият свят бил излъган и обсебен в земни цели.
Атлантите открили, че без Пътя към Безупречност, човекът ставал все по-тревожен, а това създавало една все по-тъмна история на света и на самия човек.
Атлантите видели, че без Път към Орела, нещо все изяждало енергията на човека.
Атлантите узнали, че чрез Пътя на Безупречност, Орела започвал да участва в техния живот и да им дава напътствия.
Атлантите открили, че чрез Пътя към Безупречност се явявал проход към Орела.
Атлантите открили, че само чрез Безупречността Пътят се осветявал все повече и все повече се обогатявал с Незнайното.
Атлантите узнали, че който станел отдаден на Орела, все повече покорявал себе си, а всеки, който се отделял от Орела – изгубвал себе си.
Всяка война се води в скрития свят на човека.
Орелът е Древно око и когато това око се отвори, то вижда тънкостта във всички светове.
Ако един Атлант си позволи Пътя към Безупречност, тогава Орелът му изпраща невидими безупречни и го задълбочава.
Само безупречният пътува към Орела – другите странстват за някъде си.
Всеки истински Атлант има в себе си един скрит дълбок свят.
Само един безупречен Атлант може да отвори опасната врата на Бездната и Истината.
Древните жреци на Атлантида били наричани „Безкрайната вода“.
Злото е интелигентен враг, но Безупречността го поразява.
Светът, според Атлантите, е стар вътрешен хаос, излязъл навън, но тези, които станат вещи в Пътят си, го поглъщат.
Всеки безупречен Атлант е открил своя истински Път към Великата Незнайност – Орела.
Слизали са Атланти от Безкрая. Слизали са Атланти от Мистерията.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Предговор, том втори:
Атлантите
Когато един атлантски воин е организиран, безупречен и овладян, той е цяла армия.
Атлантът живее в сърцето на огъня и затова вятърът на страха го заобикаля.
Истинският Атлант не е същество от историята, а от Орела – Древността.
Там, където има Безупречност, всички тъмни, промъкващи се влияния се провалят.
Свободата проваля само неразумните и хората на света (хаоса).
Има четирима Древни Атланти, от които самата Мъдрост се учи.
Безупречният е ядро от Могъща овладяна сила.
Има Древни Атланти, от които тъмнината се страхува. Има Древни Атланти, от които и светлината се страхува. И когато тези Атланти са посетили тъмнината и светлината, съществата казали: „Тези Атланти не са от нашия род, те са от друг род“.
Когато страхът попадне в един Атлант, той (страхът) започва да гладува и умира от глад.
И светлината, и тъмнината имат хиляди видове очи. Древният Атлант има само едно око – око дарено му от Орела. Това око, вижда повече от милиони очи.
Според атлантите хората в света са родени и това е сгъстяването на тескатлипока (илюзията) – сгъстила се е материята и хаоса.
Кой има спокойствие според Атлантите? Когато потопът идва срещу тебе, и имаш спокойствие, това е спокойствие – реален Дух.
Само Безупречността постига най-тънката енергия, която се превръща в чисто разбиране на Орела и Неговата Непознаваемост. Тънката енергия е огледалото на Орела, тя е наречена Първоматерия. По-късно в другите народи и главно в Египет, тази тънка енергия е наречена Син, тя е излъченият Син, който е господар на живота.
Според Атлантите Дълбокият Покой е също тънка енергия, тази енергия е още и Мъдрост. Чрез тази тънка енергия Пътят е Древно Чист.