ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Астрологията

  Над всеки хороскоп и над всяка астрология стои Бог. Затова аз казвам: Вярвай в Бога, а не в хороскопи и звезди. Конкретно и просто: вярвай в Бог и в Истината. Истината е нещо съществено.
  Из извънредна лекция Учителя за кармата, държана на 3.12.2013
  Астрологията не може да улови неуловимите изменения в тайното съзнание на ученика. А точно на този уровен, на това ниво стават скритите промени.
  Из лекция КАБАЛИСТИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ държана на 10.10.1996.
  Тук ще ви кажа нещо за вътрешната астрология. Учителят казва: “Казвате: тази година астрологичните условия не помагат. Те ако не помагат, вие можете да си помогнете”. Значи отпадат всички звезди. Накратко казано по моя начин, просто отпадат. Казва Учителят: “Има един Юпитер вътре във вас. Има един Сатурн вътре във вас. Има една Венера вътре във вас”. Продължавам: И Бог е вътре във вас, и Учителят е вътре във вас, и царството Божие. После казва Учителят: “Външните условия когато не помагат, вътрешните ще помогнат. До тази астрология още не сте дошли.
  Из идея за размишление изнесена на 4.11.2003
  Който има дълбоко и чисто желание да се усъвършенства, звездите не могат да му пречат, напротив, всички условия в живота му стават помагачи, в това число и най-лошите условия. Според Кабала животът на човека е предначертан, но не и неизбежен, защото винаги има изход и изходът се намира в свободния избор. Кабалистически, човек се ражда точно в този час, че ако има будност и стремеж, може да промени цялото си минало, цялата си съдба. Това означава, че и звездите, и ангелите, и демоните, всички са в услуга на самоусъвършенстването, всички са помагачи за будния.
  Из лекция КАБАЛИСТИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ държана на 10.10.1996.
  Космосът и звездите имат два вида отношения:
  1.За хората те имат ограничителни условия и затова, каквото е писано, става.
  2.Към пробудените хора имат друго поведение. Те им помагат да се развиват и стават все по-пробудени, Божествени същества.
  Само низшите светове са подхвърлени на влиянието на звездите. Не е необходимо астролог да ти гледа съдбата и живота, има много по-точен метод. Бъди искрен с Бог в себе си, вътре в своята душа, това е всичко. На тази искреност звездите ще се поклонят.
  Из лекция КАБАЛИСТИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ държана на 24.10.1996
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Астрологията" ...