ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Астралния свят

  Нечистите получават внушения от астрала, докато бъдат завладяни или се променят вътрешно. Ако не се променяте, ще бъдете завладяни.

  Единственото освобождение на човека е в пречистване на Словото, затова е казано: Ограниченията са вътре във вашата мисъл. Когато придобиеш Свещения Огън, внушени- ята, ограниченията на астрала нямат власт.

  Понякога злото се настанява в човека и започва да разсъждава. Огънят изслушва всички тези разсъждения внимателно и накрая ги изгаря. Затова е важно човек да знае кой разсъждава в него. Там, където има Любов, лошите условия не могат да влияят, защото Любовта е по-силна от влиянието, т.е. Любовта преобразява духовете, тя е алхимически ключ.

  Духовете могат да бъдат във вид на обстоятелства и условия – когато на някой обстоятелствата и условията му помагат, значи ангелите действат – по карма или други причини. Само силната воля може да бъде господар на внушенията на злото. Само когато постигнеш Истината, можеш да преобразяваш хората, в т.ч. и умрелите, защото самата Истина преобразява. Бог е Истината.
  из лекция, държана на 20 март 1992 г. – Варна
  Астралният свят е пълен с паднали духове и техните престъпни мисли. Те лесно влизат в ума на обикновените хора и внушават своите цели и намерения. Ето защо ограждащите формули са много важни, но окултните ученици да работят със съзнание! Един умрял, който ви мрази силно, търси най-различни хора и действа чрез тях. Духът на едно престъпно същество продължава да действа след смъртта. Спасението е в истинския стремеж към Бога, иначе злото и кармата се разпространяват с голяма сила в неговия живот.
  Окултно ученичество, том 3
  Истината е отношение на хората към невидимия свят (светът над астрала). Изключете и най-малкото съмнение – и във вас ще блесне светлина. Новата култура не търпи слабости и извинения. Ако имаш слаба воля – мълчи и работи!
  Из лекция, държана на 27 март 1992 г. – Варна
  Съществуват три вида огън:

  1. Физически огън – гори и изгаря;
  2. Астрален огън – страсти, желания и свързаните с тях страдания, които пречистват заблужденията. Страданията горят и пречистват тези, които са в хармония с Духа. Страданията горят и изгарят тези, които не са в хармония с Духа. Тези, които са злоупотребили с Любовта, изгарят от нейния обратен Огън (Бог Шива и т.н.). Злоупотребата с Любовта е злоупотреба с Бога.
  3. Свещеният Огън (Божественият Огън) – гори и не изгаря; той е вечен, съдържа в себе си тайната на живота. Свещеният Огън прави човека могъщ като Божията Любов.

  Лъжата и половата страст са смъкнали най-много духове в пъкъла.
  Степени: половите органи са свързани с пъкъла, стомахът е свързан с ада, сърцето е свързано с рая (белите дробове са свързани с духовния свят), главата е свързана с Царството Божие.
  из лекция, държана през 1992-а година
  Чрез страст и лъжа хората се рушат вътрешно, защото висшата енергия се губи (отделя се). Израстването на човека зависи от енергията. Чистата енергия е над всичко. В нея се развива динамиката на Любовта, която побеждава астрала.

  Бялото Братство е извън астрала – в Етера, в Първичната, чиста субстанция. Черното Братство е в астрала. Чрез контрол над половия живот тази енергия става Огън. Този Огън управлява всички други същества и енергии поради окултното си могъщество. Така ученикът се справя със своята карма.

   
  из лекция изнесена през 1992-а година
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Астралния свят" ...