АКЦЕНТИ ПО ТЕМИ

default

Елеазар Хараш за ... Астралния свят

  Нечистите получават внушения от астрала, докато бъдат завладяни или се променят вътрешно. Ако не се променяте, ще бъдете завладяни.

  Единственото освобождение на човека е в пречистване на Словото, затова е казано: Ограниченията са вътре във вашата мисъл. Когато придобиеш Свещения Огън, внушени- ята, ограниченията на астрала нямат власт.

  Понякога злото се настанява в човека и започва да разсъждава. Огънят изслушва всички тези разсъждения внимателно и накрая ги изгаря. Затова е важно човек да знае кой разсъждава в него. Там, където има Любов, лошите условия не могат да влияят, защото Любовта е по-силна от влиянието, т.е. Любовта преобразява духовете, тя е алхимически ключ.

  Духовете могат да бъдат във вид на обстоятелства и условия – когато на някой обстоятелствата и условията му помагат, значи ангелите действат – по карма или други причини. Само силната воля може да бъде господар на внушенията на злото. Само когато постигнеш Истината, можеш да преобразяваш хората, в т.ч. и умрелите, защото самата Истина преобразява. Бог е Истината.
  из лекция, държана на 20 март 1992 г. – Варна
  Астралният свят е пълен с паднали духове и техните престъпни мисли. Те лесно влизат в ума на обикновените хора и внушават своите цели и намерения. Ето защо ограждащите формули са много важни, но окултните ученици да работят със съзнание! Един умрял, който ви мрази силно, търси най-различни хора и действа чрез тях. Духът на едно престъпно същество продължава да действа след смъртта. Спасението е в истинския стремеж към Бога, иначе злото и кармата се разпространяват с голяма сила в неговия живот.
  Окултно ученичество, том 3
  Истината е отношение на хората към невидимия свят (светът над астрала). Изключете и най-малкото съмнение – и във вас ще блесне светлина. Новата култура не търпи слабости и извинения. Ако имаш слаба воля – мълчи и работи!
  Из лекция, държана на 27 март 1992 г. – Варна
  Съществуват три вида огън:

  1. Физически огън – гори и изгаря;
  2. Астрален огън – страсти, желания и свързаните с тях страдания, които пречистват заблужденията. Страданията горят и пречистват тези, които са в хармония с Духа. Страданията горят и изгарят тези, които не са в хармония с Духа. Тези, които са злоупотребили с Любовта, изгарят от нейния обратен Огън (Бог Шива и т.н.). Злоупотребата с Любовта е злоупотреба с Бога.
  3. Свещеният Огън (Божественият Огън) – гори и не изгаря; той е вечен, съдържа в себе си тайната на живота. Свещеният Огън прави човека могъщ като Божията Любов.

  Лъжата и половата страст са смъкнали най-много духове в пъкъла.
  Степени: половите органи са свързани с пъкъла, стомахът е свързан с ада, сърцето е свързано с рая (белите дробове са свързани с духовния свят), главата е свързана с Царството Божие.
  из лекция, държана през 1992-а година
  Чрез страст и лъжа хората се рушат вътрешно, защото висшата енергия се губи (отделя се). Израстването на човека зависи от енергията. Чистата енергия е над всичко. В нея се развива динамиката на Любовта, която побеждава астрала.

  Бялото Братство е извън астрала – в Етера, в Първичната, чиста субстанция. Черното Братство е в астрала. Чрез контрол над половия живот тази енергия става Огън. Този Огън управлява всички други същества и енергии поради окултното си могъщество. Така ученикът се справя със своята карма.

   
  из лекция изнесена през 1992-а година