Книги

default

Лекции Том 23: Ароматът на Словото - 2012 г.

Предговор:
 
Който е познал Словото, той вече се храни с Вечността.
ЕлеазарХараш

Думите, които най-често храните, ще образуват вашето предопределение.
Зулайра

Говоренето  е общуване. Мълчанието е узряване. Безмълвието е сливане.
Учителят Мелхория

Пази Словото и то ще стане твоят пазител.
Зулайра

Словото е обяснител на скритото.
Зулайра

Словото вижда със собствените си очи.

ЕлеазарХараш
Ако си видялт айната на Словото, ти вече не си човек.

ЕлеазарХараш
Който не познава Словото, ще бъде покорен от съдбата. Който познава Словото, ще бъде покорен от Бога.

Елеазар Хараш
В каквото Слово живееш, такава е твоята атмосфера.

ЕлеазарХараш
Стихията на Словото се ражда само в чистотата.

ЕлеазарХараш
Който е познал Словото, става независим от невежеството и света.

Елеазар Хараш
Нечистото слово е омагьосаният кръг на живота.

Елеазар Хараш
Да имаш чистотата на Словото, значи да разчиташ на Божията сила.

Елеазар Хараш
Словото на човека е създало неговите условия.

ЕлеазарХараш
Словото е по-силно от всички условия и обстоятелства.

Елеазар Хараш
Словото следи и външното, и вътрешното говорене на човека.

ЕлеазарХараш
Тия, които не познават Словото, не познават и живота, защото

 Словото е връзката с Духа.
Елеазар Хараш
Ако Словото е с тебе, тогава какво значат трудните обстоятелства?

Елеазар Хараш
Словото управлява духовните същества, наречени трудности.

Елеазар Хараш
Мъдрият не се намира под влияние на звездите, а под влияние на Бога.

Елеазар Хараш
Мъдрият е винаги буден за всяка своя дума. Той е бдител: той е винаги буден за всяко свое скрито деяние.

Елеазар Хараш
Словото говори с езика на Истината. Падението говори с езика на смъртта.
Елеазар Хараш
Казвам: Практиката е несъвършена, Любовта е съвършена.

Елеазар Хараш
Казвам: Бъди истинен, за да бъдеш благословен.

Елеазар Хараш
Бог вътре в човека е решението на всеки въпрос.

Елеазар Хараш
Казвам: Където и да отидеш, ако не носиш Бог в себе си, няма да Го намериш.

Елеазар Хараш
АУМ

ЕлеазарХараш, Варна, 28 януари, 2013 г.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Съдържание:
 
3-ти април
ИСЛЯМЪТ
(лекция 1) 8
 
ПОСЛАНИЯТА НА ЕДИН
ИСЛЯМСКИ УЧЕН
(първа идея за размишление) 12
 
ИСЛЯМЪТ
Продължение
(лекция 2) 14
 
НЕПОРОЧНОТО ЗАЧАТИЕ
според Мохамед и Исляма
(втора идея за размишление) 18
 
СУФИ
(лекция 3) 20
 
МЪДРОСТТА НА СУФИ
(трета идея за размишление) 25
 
1-ви май
УЧИТЕЛЯТ  ЗА БОГА
(лекция 4) 29
 
УЧИТЕЛЯТ ЗА БОГА
Продължение
(първа идея за размишление) 32
 
МЪДРОСТТА НА УЧИТЕЛЯ
(лекция 5) 33
 
МЪДРОСТТА НА УЧИТЕЛЯ
Продължение
(втора идея за размишление) 37
 
В ХРАМА НА УЧИТЕЛЯ
(лекция 6) 39
 
В ХРАМА НА УЧИТЕЛЯ
Продължение
(трета идея за размишление) 43
 
5-ти юни
УЧЕНИЕТО ЗА ПАРАЗИТИТЕ
(лекция 7) 46
 
ВЪЗПРИЯТИЕТО
(първа идея за размишление) 50
 
УЧЕНИЕТО ЗА ПАРАЗИТИТЕ
(лекция 8) 53
 
БЕЗУПРЕЧНОСТТА
(втора идея за размишление) 58
 
ПОГОВОРКИ И ПОСЛОВИЦИ
НА АТЛАНТИДА
(лекция 9) 63
 
ЖРЕЦЪТ АТЛАНТ
(трета идея за размишление) 69
 
3-ти юли
СУФИ
(лекция 10) 73
 
СУФИ
Продължение
(първа идея за размишление) 76
 
РУМИ
(лекция 11) 78
 
ГРЕХЪТ
(втора идея за размишление) 82
 
АЛ ХАЛЛАДЖ
(лекция 12) 84
 
АЛ ХАЛЛАДЖ
Продължение
(трета идея за размишление) 88
 
7-ми август
ХАЛИЛ  ДЖУБРАН
(лекция 13) 92
 
МЪДРОСТТА НА ХАЛИЛ  ДЖУБРАН
(първа идея за размишление) 95
 
МОРИС МЕТЕРЛИНК
(лекция 14) 97
 
МЪДРОСТТА НА МЕТЕРЛИНК
(втора идея за размишление) 100
 
МИЯМОТО МУСАШИ
(лекция 15) 103
 
МЪДРОСТТА НА МУСАШИ
(трета идея за размишление) 108
 
4-ти септември
ДАО
(лекция 16) 113
 
ДАОСЪТ
(първа идея за размишление) 116
 
ИСЛЯМЪТ
(лекция 17) 118
 
МИСЛИ ОТ ИСЛЯМА
(втора идея за размишление) 122
 
ТОЛТЕКИТЕ
(лекция 18) 125
 
УЧЕНИЕТО ЗА ВОЛЯТА
според толтеките
(трета идея за размишление) 129
 
2-ри октомври
РУСКИ АФОРИЗМИ
(лекция 19) 136
 
НОРВЕЖКИ СЪВРЕМЕННИ
АФОРИЗМИ
(първа идея за размишление) 140
 
ТУРСКИ АФОРИЗМИ
(лекция 20) 142
 
БЪЛГАРСКИ АФОРИЗМИ
(втора идея за размишление) 147
 
АРАБСКИ АФОРИЗМИ
(лекция 21) 149
 
ЕГИПЕТСКИ АФОРИЗМИ
(трета идея за размишление) 153
 
6-ти ноември
БОГОМИЛИТЕ
(лекция 22) 157
 
ЗА ЗЛОТО
(първа идея за размишление) 160
 
ПОП БОГОМИЛ
(лекция 23) 162
 
ЗА САТАНА
(втора идея за размишление) 165
 
БОЯН МАГЪТ
(лекция 24)  167
 
ЗА КЛАДАТА
(трета идея за размишление) 170
 
4-ти декември
САЙ БАБА
(лекция 25) 176
 
САЙ БАБА
Продължение
(първа идея за размишление) 179
 
ШРИ АУРОБИНДО
(лекция 26) 181
 
ШРИ АУРОБИНДО
Продължение
(втора идея за размишление) 184
 
ЧИСТИЯТ СМЯХ
(лекция 27) 186
 
ЧУДНИЯТ СМЯХ
(трета идея за размишление) 189