Книги

default

Ароматът на словото

Словото вижда със собствените си очи.
Ако си видялт айната на Словото, ти вече не си човек.
Който не познава Словото, ще бъде покорен от съдбата. Който познава Словото, ще бъде покорен от Бога.
В каквото Слово живееш, такава е твоята атмосфера.
Стихията на Словото се ражда само в чистотата.
Който е познал Словото, става независим от невежеството и света.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg