ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Апостол Петър

  Когато Петър е хвърлил мрежите си в морето, той не е уловил риба. Когато Христос му казва да отиде в дълбокото и да хвърли пак, Петър казва: „По Твоята дума ще отида, Господи“. И отива, и хвърля мрежите, и мрежите се оказват изпълнени с риба.

  Окултната наука ни казва в този случай, че душата на Петър е бедна, в нея Божествените възможности не са се развили и рибите не чуват неговото слово. Душата на Христос е изобилие и по вътрешен път тя привлича изобилието, което е отвън. Рибите са символ на етерните жизнени сили, а морето е израз на духовния живот.

  Ако имаш Словото в себе си, ти можеш да влезеш в изобилието на духовния свят и тогава мрежите ти ще бъдат пълни с риба. Но преди всичко изобилие- то трябва да дойде отвътре. Тогава риболовът е богат. Красотата на живота се намира в символа на риболова, т.е. в символа на изобилието. Но душата трябва да възстанови своята Божественост. Не е лесно да станеш достоен за изобилието.
  Лекция, държана на 19 март 1993 г. – Варна
  Апостол Петър насочва вниманието на учениците към великата тайна на Голгота, т.е. към изкуплението на човечеството, направено от Христос чрез метода на жертвата. Петър говори и за Възкресението като метод, който побеждава смъртта. Чрез Възкресението Христос е победил смъртта и отворил пътя за всички хора, да могат да минат по този път на възхода. Петър също разкрива, че Христос ни е спасил чрез Своята кръв от греха. Кръвта е символ на Божествената светлина. Кръвта е свързана със силата на живота.
  из лекция изнесена през 1993-а година и поместена в IV-и том - Живата вода
  Апостол Петър казва: „Защото очите на Бога са върху праведните, а ушите Му – към техните молитви“. Праведност в случая означава да има идея, стремеж, искреност – нещо, заради което праведникът да бъде послушан.

  „Защото по-добре е да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията Воля, а не като вършите зло“.
  Метод: Всяка ваша грижа възлагайте на Него, защото Той се грижи за вас.
  из лекция изнесена през 1993-а година и поместена в IV-и том - Живата вода
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Апостол Петър" ...