ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Аполоний Тиански

  Майката е родила Аполоний по осияние на Бога. Той разбирал езика на животните и птиците и пра- вил безчислени чудеса. При Домициан (около I-ви век) бил затворен в тъмница, но по чуден начин изчезнал и същата вечер се появил при своите ученици. Той е един от последните гръцки философи, който изхожда от Мистериите; смятали са го за Божествено въплъщение.

  Посветен е в древната Херметична Мъдрост. Името Аполоний, а и имената на Посветените, са имена на Слънцето. Той е знаел, че в Слънцето се влиза само чрез чистотата – чистия принцип.

  Слънцето, това Божествено Същество, ще те промени или ще те остави такъв, какъвто си, според отношението ти към Него. Любовта в човека се запалва от Бога.

  Аполоний казва: „Абсолютното Слово е съвкупност от всички идеи. Абсолютното Слово е Първична светлина. Абсолютът не може да се познае, може да се познае само Синът – Неговото копие, Неговият отблясък. Само Първичното Слово е родено от Него. Словото е властващият дух, властващият ангел. Чистото Слово Го съдържа в себе си“. Чудото не е нищо друго, освен развихрената сила на Бога – закон на вибрациите. Чистото Слово е сгъстител на Абсолютната сила. Чистото Слово, това е Прачовекът.

  Аполоний казва: „Човек може да изгрее в Духа само чрез Словото“. Да се роди в Словото, това е пътят на ученика. Аполоний е знаел окултната тайна: Словото е условие да влезе Бог в него и да се прояви като чудо.
  из лекция изнесена през 1993 г. и поместена в IV - и том "Живата вода"
  Аполоний е работил с пентаграма. Бог се призовава чрез Абсолютната сила на символа на пентаграма.

  Аполоний: „Свещените неща не се изпълняват от ума, умът не ги разбира, защото те не произхождат от него“. Силата на великия символ – пентаграма – не може да се движи от ума, а само от Огъня на чистия Дух. Само той може да извика тази велика сила. Това се отнася до вътрешния вихър на Любовта.

  Волята и чистотата са основата на динамиката на Огъня. Има един ключ, с който можеш да се издигнеш над всички слънчеви системи и над цялата вселена: това е Огненото извисяване.
  из лекция изнесена през 1993 г. и поместена в IV - и том "Живата вода"
  Един Аполоний Тиански, който е нещо много специално – и Учител, и мъдрец и нещо изключително, рядко дълбоко същество. Разбира се и той е от посветените на Атлантида и Египет.
  Из идея за размишление Сократ, 5 юни 2007г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Аполоний Тиански" ...