Книги

default

Аор Аваронор. Книга на Древната Мъдрост

Предговор:
 
И мракът, и светлината са було — те скри­ват тайната на живота. Всяко същество е длъж­но да се освободи от капаните на мрака и свет­лината. Тогава същността на човека ще излезе наяве. Тази същност се нарича АОР АВАРОНОР — Осветеният мрак или Изначалното място. Други го наричат себепознанието, себенамирането. Който е осветил своя мрак, той е осветил древна Тайна в себе си. Той се е посял във ве­личието на Пълнотата. Пълнотата, това е завръ­щане във вечната Божественост. Това е вечната религия. Всичко това става по пътя на свободата. Само свободата може да ни направи истински воини. Воинът е същество, което се е завърнало в своята собствена Тайна. Тази Тайна е ограде­на от една жива тишина. Тази Тайна е осветена — това е АОР АВАРОНОР. Такъв е пътят: свет­лината успокоява, тъмнината движи, мракът вдълбочава.и накрая идва Духът — господарят на Пълнотата. Всичко е вече осветено.
 
Елеазар Хараш

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Всеки, който е осветил своя мрак, той се е завърнал в своя чист Дух. Той е станал свободен от време и вечност. Той е станал свободен от смърт и безсмъртие. Той е станал океан от Лкзбов. Той е станал всезнание. Той е станал и Тайна, и Мистерия.
 
Елеазар Хараш