Книги

default

Аор Аваронор

И мракът, и светлината са було — те скри­ват тайната на живота. Всяко същество е длъж­но да се освободи от капаните на мрака и свет­лината. Тогава същността на човека ще излезе наяве. Тази същност се нарича АОР АВАРОНОР — Осветеният мрак или Изначалното място. Други го наричат себепознанието, себенамирането. Който е осветил своя мрак, той е осветил древна Тайна в себе си. Той се е посял във ве­личието на Пълнотата. Пълнотата, това е завръ­щане във вечната Божественост. 

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com
Само свободата може да ни направи истински воини. Воинът е същество, което се е завърнало в своята собствена Тайна. Тази Тайна е ограде­на от една жива тишина. Тази Тайна е осветена — това е АОР АВАРОНОР. Такъв е пътят: свет­лината успокоява, тъмнината движи, мракът вдълбочава.и накрая идва Духът — господарят на Пълнотата. Всичко е вече осветено.