ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Ангелите

  Колкото повече се пречиства човек, толкова повече се среща с ангелите и научава небесни неща.

  Има три вида ангели - земни, духовни и Божествени. Земните са паднали, понеже са потъпкали Божественото в себе си.

  Как се хранят ангелите? Като правят добро, те се хранят духовно. Основният елемент в тяхната храна е Любовта. Любовта е изобилието на живота. Ангелите живеят в Любовта и поглъщат този живот, той се излива в тях и ги изпълва. Всъщност това е животът на Бога. Ангелите се хранят вътрешно, получават този живот отвътре - от Великото Божествено начало, Великото вътрешно начало.

  Ангелът е всякога неизменен на Бога, при всички изпитания.

  Човек е изпратен на земята, за да развие висша Любов към Бога така, както е при духовните и Божествени ангели.

  Ангелът е щастлив, понеже е приготвил вътре в себе си Божествени условия за вселяване.

  Поради чистотата си, ангелите имат в себе си вътрешна сила.

  Ангелът побеждава всяко зло, защото той работи с абсолютния закон за вярата. Само чистите получават енергия от духа, с която побеждавт злото.

  Щом обичаш Бога и ангелите, ще те обичат. Щом Бог живее в тебе, ангелите често ще те посещават. Щом в теб има Божествена Любов, ти ще бъдеш като магнит за ангелите, защото ангелите винаги се стремят към своя първоизточник, към своето Начало.

  Когато те обича ангел, той усилва твоята воля, твоята светлина, твоя морал - той просто те изпълва със своя живот, със своя мир и хармония.

  Ангелът е изграден от светли мисли, това е неговата крепост, той винаги е буден за Словото.

  Ангелската любов разпилява злото, понеже чистата любов има съвършена диманика.

  Ако ангелът има условия да влезе в теб, той ще устрои свършено твоя живот.
  Из предговор от книгата "Животът на ангелите"
  Ангелите жадуват да станат човек и да слязат и да минат през тежки страдания, защото Ангелът не може да стане Бог – той е ограничен, той няма свободен избор. Служи на човека, служи на Светлината, но той не може да се развива и да стане Бог. Човек е Бог в развитие и човек може да стане Бог – а може да стане и чудовище, може да стане звяр, може да стане много неща, но Ангелът не може да върви по този път.
  Из лекция изнеса на 2-и Август 2016 г.
  Ангелите имат едно достойнство и един недостатък. Достойнството на ангелите е в това, че те не са способни да се влошават; недостатъкът на ангелите е в това, че те не могат да се усъвършенстват, те не могат да преминават в степени.

  При човека е друго: недостатъкът на човека е в това, че той е способен на падение, включително и големи падения; достойнството на човека е в способността да се усъвършенства. Ангелите са неподвижни, те винаги стоят на своето стъпало, но ние се движим, ние се повдигме стъпало след стъпало. Ангелите нямат обвивка от плът, те не могат да служат тайно и независимо. Ангелите са винаги явни, но човекът, който е станал Син, е скрит и в своята скритост той може да се повдига.
  Из лекция, изнесена на 3-и Май 2011 г.
  Ангелите се стремят да станат човеци, защото Съвършеният Човек е Бог. Ангелите жадуват да станат човек и да слязат и да минат през тежки страдания, защото Ангелът не може да стане Бог – той е ограничен, той няма свободен избор. Служи на човека, служи на Светлината, но той не може да се развива и да стане Бог. Човек е Бог в развитие и човек може да стане Бог – а може да стане и чудовище, може да стане звяр, може да стане много неща, но Ангелът не може да върви по този път.
  Из лекция, изнесена на 2-и Август 2016 г.
  Доброто, което правят Ангелите, е едно благословение за тях. Единственото зло, което не е благословено, това е човешкото зло. Злото на Дявола е благословено, на Ангелите доброто е благословено, но човешкото зло – там няма благословение. В Божествения порядък е, когато Дяволът прави зло; това е негова цел, негова задача. (Даже мога да кажа: ако не прави зло, горко му!) В Божествения порядък е, когато Дяволът прави зло, но когато човекът прави зло, това не е в Божествения порядък. Ето защо човекът има карма – Дяволът няма карма.
  Из лекция, изнесена на 7-и Октомври 2014 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Ангелите" ...