Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Алкохола

    Невидимият свят прави хората алкохолици. (Някои се чудят защо хората пият – и на въпроса „Трябва ли да има кръчми?“ „Да“. Защото тези хора, ако почнат да мислят, ще направят много повече престъпления. „Те пият, за да не мислят“. Те пак мислят някак си, но престъпленията стават десет пъти по-малко. Отговорът е: „Кръчми трябва да има“. В този свят, говорим. Много невидими същества (астрални) пият в човека – човекът плаща сметката. Те му използват хранопровода, пият... Някой път пият на групи.)

    Невидимият свят прави хората алкохолици, за да намали голямата разрушителна сила в тях. И така, чрез алкохола, Невидимият свят ги приспива за много по-големите разрушения, които ние не виждаме. (Така че, ако видите един алкохолик, порадвайте му се – има нещо приятно.)
    Из лекция изнесена на 2-и Септември 2014г.