ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Алкохола

  Невидимият свят прави хората алкохолици. (Някои се чудят защо хората пият – и на въпроса „Трябва ли да има кръчми?“ „Да“. Защото тези хора, ако почнат да мислят, ще направят много повече престъпления. „Те пият, за да не мислят“. Те пак мислят някак си, но престъпленията стават десет пъти по-малко. Отговорът е: „Кръчми трябва да има“. В този свят, говорим. Много невидими същества (астрални) пият в човека – човекът плаща сметката. Те му използват хранопровода, пият... Някой път пият на групи.)

  Невидимият свят прави хората алкохолици, за да намали голямата разрушителна сила в тях. И така, чрез алкохола, Невидимият свят ги приспива за много по-големите разрушения, които ние не виждаме. (Така че, ако видите един алкохолик, порадвайте му се – има нещо приятно.)
  Из лекция изнесена на 2-и Септември 2014г.
  Падението, казва, не е влияние на звезди, а въпрос на твоето съзнание. Никаква окръжаваща среда. В окръжаващата среда всички може да са алкохолици, а ти още повече да бъдеш трезвен и буден; тя не влияе, това зависи от тебе и е въпрос на твоето съзнание.
  Из лекция Изцеление на съдбата държана на 1.5.2007
  Питат ме защо има черни учители, лъжеучители и т.н.? Тука ще ви обясня защо е на място, и защо е точно. Хората като се опиват, зловещата астрална енергия се притъпява и престъпленията се намаляват. Колкото повече пие такъв човек, по-добре. Пие за да не мисли, защото ако започне да мисли, злото в него може да се разрасне, а обикновено при знаещите хора злото расте; дали е скрито или е явно, то расте.
  Из лекция Злото е тайна на Бога, държана на 07.05.2002
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Алкохола" ...