ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Александър Кръстников

  Както ви казах, почти неизвестен. Роден е през 1879г, основател на „Общество за духознание и психични издирвания“, търсач на окултното и мистичното. На 21 години минава за първи път през Посвещение от светли Духове.

  Той е придобил знанията си поради това, че много е търсил чистото си сърце. Той видял, че земното сърце няма път, а само безпътие и страдание. Той видял, че земното не съвпада с Истината. Той разбрал, че само на чистият Път се дава една друга, допълнителна сила, която насочва човека към Бездънната Божия Мъдрост.
  Из лекция Александър Кръстников, изнесена на 3 юни 2014г.
  Той разбрал, че силата е в съзнанието и в Духа, а не в живота.

  Видял, че човешката светлина е мрачна, мрачна светлина и че тя не води към чистия Път, т.е. към Бога. Разбрал, че всеки има чист и усърден стремеж, но за този стремеж трябва да дойде часът на Истината. Той разбрал, че всяко невежество, което не се учи, навлиза във все по-голям мрак, а това, което усърдно се учи, получава друга сила в себе си, която става убежище. Той разбрал, че чистотата си има родина и това не е църквата, а духовността.

  Той видял сигурност в смирението и видял невидимост в покоя.
  Из лекция Александър Кръстников, изнесена на 3 юни 2014г.
  Казва: „В покоя злите духове не те виждат“. Той е разбрал, че покоят е заключена светлина и че смирението също е духовно скривалище.
  Из лекция Александър Кръстников, изнесена на 3 юни 2014г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Александър Кръстников" ...