ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Адам и Ева

  Когато Адам пожела да се отдели от Бога и да се идвидуализира, да стане свободен /а той не беше готов за свобода/, т.е. когато той се отдели от Бога, Ева се отдели от него.

  Ако Адам, т.е. мъжът, отдаде живота си на Бога, тогава Ева ще отдаде живота си на него и ще го обича неизменно. Само така Адам ще намери своя сродна душа.
  Из "Окултно Ученичество"
  Адам и Ева не са реално начало, не са първите хора. В Библията нещата са условно казани. Тези Адам и Ева, които са на Земята са нереални. Ако Слънцето си замине, и те трябва да си заминат. Това означава зависимост. Според окултната наука това са същества на своеволието. Своеволието не е Божествената Воля. То е духовна зараза, която идва от Змията.
  Из книгата "Словото и Тайните на злото", лекции VI-и том, държани във Варна и София
  Главната причина за грехопадението е, че Адам и Ева нямаха съвършена цел. Христос показа съвършената цел чрез Първата заповед в Библията - Любов към Бога. Когато човек има цел, той никога не може да изгуби своята посока.

   
  Из книгата "Словото и Тайните на злото", лекции VI-и том, държани във Варна и София
  Страданията са неприятни, но какво да кажем за плодовете на спасението, които те носят? От друга страна, удоволствията и изкушенията са приятни, но те носят за човека скрита гибел. Трябва ли да идват изкушенията? Да! Те посягат на вътрешността на човека и изпитват неговите убеждения и неговата посока - по-точно, те показват към какво човек е разположен. Изкушенията изпитаха Адам и Ева и показаха каква е тяхната същност.

  По- късно Словото, което беше сътворило човека , слезе в плът, за да провери, в плът, какво е да си човек. А конфликтът със Змията беше необходим, за да може да се различи Съвършенството на Сина (т.е. на Словото) от несъвършенството на злото. Змията беше необходим конфликт, защото така се видяха пътищата на Живота и на смъртта. Синът на Бога беше силен, защото беше изкушаван и защото победи.

  И Христос, и Адам, и Ева, и целият свят са произлезли от дълбочината на Духа. Христос показа, че само чрез Любовта към Бога можеш да се домогнеш до Тайната на Живота. Затова тази заповед - Любовта към Бога, е Върховната Заповед. Понеже Адам и Ева са нарушили мярката на Любовта, те са били изхвърлени от Рая, т.е. от Живота.
  Според Окултната наука думата Ева означава врата, или закон за възприемане.

  Какво трябва да възприеме Ева? Мъдростта. Това означава, че когато Адам възстанови своята Мъдрост, Любовта ще се съедини с него. Така ще се възстанови Първичната връзка.

  Всички ние сме били в Божествената аура като Души още преди да е бил създаден светът. Защо е била създадена Земята? За да бъде възможен човешкият живот.
  Из лекция изнесена на 14-и Април 1995 г. (лекции том VI)
  Адам и Ева изгубиха Божествената Любов и с това изгубиха Неговия образ. За това те вече не могат да Го видят “лице в лице”, защото нямат Божествената Любов. Понеже те избраха човешката любов, те изгубиха смисъла на живота.

  Божествената Любов е намерила смисъла в себе си. От окултна гледна точка, когато човек намери смисъла, той вече не е човек.

  Днес на Адам и Ева не им е лесно да се освободят от Змията (т.е. от човешката любов), защото това е любовта на един много дълбок сън. Те са сключили договор със Змията и сега им е много трудно. Учителят нарича страстната човешка любов “психическо пиянство”.

  Психическото пиянство само си изгражда много силни невидими стени - омраза, страст, ревност и т.н. 
  Из лекция държана на 21 април 1995 г - Варна
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Адам и Ева" ...