ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Агни Йога

  Абсолютът се кристализира в същества, които имат съвършено пречистено слово. Тези трептения се наричат Раджа-йога, Агни-йога. Учителят казва: Чистото Слово е вашето оръжие и в този, и в онзи свят. За да постигнеш Учителя, трябва да преживееш най-големите мъчнотии и мистерии на Любовта. Търпението е силата, побеждаваща съдбата, самата сила на Духа.
  из лекция Закони на Кабала, 1991 г.
  Агни Йога – това е Свещеният Огън, Кундалини. Кундалини (Свещеният Огън) е ключ за всички светове. Чрез Свещения Огън свободно се движиш и ставаш гражданин на вселената. Огънят е първичен елемент, точно затова всичко се привлича и постига с него. Постоянната медитация е най-могъщият образувател. Тайната на живота се намира в Свещения Огън.

  Успехът се намира вътре в твоята мисъл, дръж се здраво за нея. Първичната сила на Бога може да се прояви само чрез Свещения Огън. Бог влиза в чистото Слово и злото изчезва. Чистото Слово е дом на Бога. Тоталната наука е могъщо овладяване на себе си.

  Първичната същност на Словото е Огън (мечът на Духа). Чистият има праенергията, т.е. ключа на жи- вота. Чистото Слово задвижва всички окултни сили на Духа. Познай себе си – ти си Живият Огън! Мълчание- то и спокойствието съхраняват стихията на Огъня. Спокойствието е една от силите на Огъня – ето защо злото се разрушава в силата на спокойствието.

  Огънят – това е себепознанието. Всички зли духове бягат от Огъня – тази вътрешно могъща същност. Истинското познание е събуждане на вашата огнена природа. Постигни Огъня – това е твоето спасение! Всички сили на злото се разрушават в тоталната същност на Първичното Слово. Чистото Слово е поразяващият меч на Духа. Бог се развихря в чистото Слово като Огън. Който е чист, чува гласа на Огъня.

  Казано е: Улови излъчващата се Мъдрост от дълбочината на Свещения Огън. Свещеният Огън – това е могъщият живот във вселената, това е могъщият живот на Бога. Огнената динамична воля се изгражда от силните противодействия на живота. Океанът от огнена сила е вътре в твоето сърце. Бог предвижда всичко добро за чистите, на тях Той дава огнената Си сила, да победят трудностите. Човек става могъщ, като открие Огъня в себе си, това е най-великото откритие. Огнената воля прави събитията и обстоятелствата слуги.

  Агни Йога разрешава въпросите си в царството на висшата светлина. Свещеният Огън елиминира менталната дейност – той оперира в Абсолютния свят. Свещеният Огън – това е Абсолютният свят в човека, най вътрешният свят.
  из Лекция за Агни йога, 1991 г.
  Огънят улавя знаците на всички приближаващи се събития. Главното учение в Шамбала е учението на Огъня. Днес това учение е загубено и постепенно се възстановява чрез Агни Йога. В учението на Огъня се съдържа всичко. В Шамбала Огънят представя Абсолютното Присъствие.
  из лекция за Агни йога, 1991 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Агни Йога" ...