Книги

default

Ава Торот. Тайната мъдрост на Скритите неща (ново издание 2021)

Който повтаря дълго време АХОР ЗАРАМА, ще се отдели от сътворените мъртви светове и ще се върне в Истината – неръкотворният дом, Безкраят.
 • Ако ти е позволено да виждаш Истината, значи си станал част от нея.
 • Истината е открито тайнство, трябва само да ти е позволено да го видиш.
 • В Истината няма мрачни области на съзнанието – всичко е осветено.
 • В света има само един глас – гласът на Истината, другото е само мнения.
 • В Древността са наричали Истината: „Дълбоко скритото светло място“.
 • Истината никога не е показвала силата си. Тя умеела дълго да чака.
 • Над всички Истини стои Върховната Истина.
 • Който е докоснат от Истината има сърцето на покоя.
 • Древните казвали на воините: „Когато губите битката, не губете себе си“. Така те винаги се съхранявали.
 • Истината дарява Покоя, а Покоят е виждащ.
 • Покоят е най-близо до ядрото на Истината.
 • Истината е Свръхсияен източник, но човекът го е затрупал в себе си.
 • В Истината няма изгрев и залез. Истината е постоянно тук.
 • Древният е мястото на Истината. Ако Той позволи, ще я разберем.
 • Истината се намира навсякъде и затова Тя не се нуждае от храмове. Тя е единственият храм, в който трябва да влезем.
 • Истината ръководи стихиите на природата – Тя ги отключва.
 • Окото е взело нещо от слънцето. Ухото е взело нещо от вятъра. Истината е взела нещо от Абсолюта.
 • Когато Истината е спряла да съществува в съществата, те са станали сътворени, нещо в тях е умряло.
 • Древните са наричали сътворението „Море от мрак“. Тук са заключени сътворените, за да възстановят себе си в мястото на Истината.
 • В човека на Истината звучи нещо несътворено. Той е Дух в тяло, но само заради хората.

Елеазар Хараш

Можете да поръчате от:
portal12.bg svetanaknigite.com