Книги

default

Авалира - Книга на мъдрите индианци

АВАЛИРА е най-древната Индианска Книга. Тя така и си останала недописана. За това си има много причини. Първата причина е, че Индианските Съзерцатели обичали да предават Истините на своите наследници пряко в Душата им, а не като надписи върху камък или по пещерите. Втората причина е в това, че те смятали, че всеки лично трябва да общува с АВАЛИРА - Шептящата Тишина, Шептящата Мъдрост и Шептящата Съзнателност на нещата. И третата причина, според Мъдрите Индианци, е в това, че не Книгата е Живот, а Животът е Книга.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
АВАЛИРА е Тайнство, скрито в Тишината, Шепот, който споделя Своите богатства. Това е Глас, който раздава безмълвни блага на Своите Синове. Това е Глас, който не е Глас, защото в Тишината няма Глас. Това е ТИШИНАТА, от която произлиза всяка Велика Култура.

Индианската Култура има своите Свещени Корени в Първата Слънчева Раса. Нейната Мъдрост е плод на Осмия Старец от 24-те Старци, наречен АВАЛ МАВАРА, което ще рече “Този, Който споделя Слънцето” и на Неговите Синове. Авал Мавара е Бащата на цялата Индианска Раса и Култура. Той е, който познава най-добре и Величието, и падението на тази Раса и Култура.

Но Авал Мавара е предшестван от Матасанга - Великия Праотец на Индианската Раса. Той е Духът на Индианското Предание. Преданието е изговореното Учение. Но Матасанга трябва да се търси в Неизговореното. В Неизговореното е Духът на Матасанга. Само Неизговоримото ни води към Прасветлината.

В Индианската Култура е взел участие и Десетият Старец - Старецът на Тишината - наречен Мавахари, което значи “Споделящият Тишината”. На тези двама Старци и на Праотеца Матасанга се дължи разцвета на Индианската Култура от Първата Слънчева Раса до наши дни и занапред. Тези Велики Същества не могат да бъдат опознати. Но всеки може да се потопи в тяхната Мъдрост, която е изтъкана от Тишина и Слово и от Слово и Тишина.

Индианската Мъдрост, която е включена в книгата АВАЛИРА, е многоизмерна и необичайна. Тя включва в себе си неща от времето и неща извън времето. Тя обхваща времената от Древната Слънчева Раса, Атлантския период, следатлантския период, новите времена и нещо, което е извън времената. Последното, което казах, е свързано с Осмия и Десетия Старец. Тази книга няма типично исторически корени, нейните корени са Свещени.
Тези, които четат АВАЛИРА, трябва да чуят звука на Съзерцанията, Преданията и Легендите. Но най-важното, което трябва да се чуе, е Шепотът на Тишината.
 
Елеазар Хараш